Skrzynka rozdzielcza

Skrzynka rozdzielcza jest centralnym i praktycznie najważniejszym elementem systemu. Ta niepozorna plastikowa skrzynka steruje przepływem wody w całym systemie. Rozdzielacz umieszcza się na środku ogrodu, najlepiej w niewidocznym miejscu. Do skrzynki rozdzielacza doprowadza się rurę wprost z głównego źródła wody. Wewnątrz skrzynki montuje się rozdzielacz z wylotami.

Każdy z wylotów odpowiada za zasilanie wodne każdej sekcji. Każdą z sekcji podłącza się do przyłącz rozdzielacza za pomocą elektrozaworu. Elektrozawór będzie się otwierał i zamykał pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego z sieci. W związku z tym, do rozdzielacza niezbędne jest doprowadzenie kabla zasilającego.