Projekt instalacji nawadniającej - jak powstaje?

System automatycznego nawadniania może być montowany nie tylko w przydomowych ogrodach. Niezwykle często rozwiązania te stosuje się na stadionach piłkarskich lub polach golfowych. Jak wiadomo pola golfowe to niezwykle rozległe połacie terenu i ręczne podlewanie praktycznie byłoby niemożliwe.

Przy projektowaniu instalacji nawadniającej, zarówno dla ogrodu jak i dla pola golfowego, najważniejszy jest projekt i obrys całego terenu wraz z wszelkimi przeszkodami i elementami zagospodarowania. W przypadku projektu systemu nawadniającego dla ogrodu wokół domu mieszkalnego, na planie działki należy umieścić obrys domu, wszystkich ścieżek, trawnika, podjazdów oraz miejsce ujęcia wody dla systemu.

Następnie, na podstawie zebranych informacji należy określić wydajność oraz ciśnienie pompy lub ciśnienie wody w wodociągu. Jest to niezwykle ważne, szczególnie przy wyborze kolejnych elementów systemu. Niezwykle ważna jest wydajność poszczególnych zraszaczy, ich zasięg oraz ogólne wymagania dotyczące głównie ciśnienia wody. Na podstawie zebranych danych można ustalić rozmieszczenie poszczególnych zraszaczy, liczbę niezależnych linii nawadniających, średnicę i długość rur, ich rozłożenie etc.

Każdy system automatycznego nawadniania składa się z trzech podstawowych sekcji i elementów. Najważniejsze są naturalnie same urządzenia nawadniające, czyli zraszacze, emitery czy linie kroplujące. Każde z tych urządzeń musi być podłączone do systemu za pomocą przewodów doprowadzających wodę oraz elementów łączących cały system. Kolejnym niezwykle ważnym elementem są elektrozawory i elektroniczne urządzenia sterujące systemem. Urządzenia te z kolei podłączone są do źródła wody. Z jakich jeszcze elementów składa się cały system?