Linie nawadniające

Oczywiście każdy z elementów systemu mysi być ze sobą połączony. Poszczególne części systemu łączy się ze sobą za pomocą elastycznych rur z tworzywa sztucznego. Coraz rzadziej używa się sztywnych rur plastikowych ze względu na brak możliwości odpowiedniego ułożenia.

Tego typu rozwiązania stosuje się jedynie na dużych i mało skomplikowanych topograficznie terenach, takich jak płaskie boiska, parki itp. Do połączeń stosuje się rury polietylowe w ciemnych kolorach aby nie rozwijały się w nich glony. Grubość ścianek rur waha się między 2 a 3mm. Średnica rury jest już uwarunkowana wieloma czynnikami, między innymi wydajnością źródła wody, ilością zraszaczy w sekcji czy odstępami między nimi. W zależności od tych warunków, średnica może wahać się między 16mm, a nawet 50mm i więcej.

Wszystkie rury i końcówki początkowo rozkłada się na powierzchni zgodnie z wcześniej opracowanym projektem, a poszczególne odcinki sekcji zaciska się specjalnymi złączkami. Po połączeniu całego systemu w całość, należy dokonać próby w celu dokonania wszelkich korekt i poprawek. Po dokonaniu korekt, rury zakopuje się wykonując uprzednio pod nie podsypkę żwirową lub piaskową.