Koszty automatycznych systemów nawadniania

Ciężko określić dokładny koszt całego kompletnego systemu nawadniania. Cena takiego systemu zależy przede wszystkim od wielkości terenu, jaki musi „opanować” system nawadniania. Jednak nawet znając dokładną wielkość terenu, cena może różnić się znacząco.

Cena systemu zależy również od zaawansowania i stopnia automatyzacji systemu. Cena za jeden metr kwadratowy może wahać się od 5 złotych do nawet 12. Koszt całego systemu zależy również od skomplikowania i stopnia różnorodności terenu. Im bardziej ogród lub dany teren jest skomplikowany i „poszatkowany” różnymi przeszkodami, tym koszt całej instalacji będzie wyższy.

Niezwykle ważne jest również źródło wody, głównie jego efektywność i wydajność. Jeśli ciśnienie w układzie wodnym jest niskie, niezbędne będzie zastosowanie dodatkowej pompy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto w grę wchodzi jakość wody w układzie. Jeśli w jej składzie jest zbyt dużo szkodliwych dla roślin składników, niezbędne będzie zastosowanie urządzenia do uzdatniania wody.